Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že od Vás môže byť požadované poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s Vaším používaním týchto stránok, budú uchované, spracované a použité exkluzívne len za účelom evidencie zákazníkov a záujemcov o naše produkty a služby, za účelom poskytnutia jedinečnej podpory, spočívajúce najmä v zasielanie informácií o službách, navrhovanie poskytovaní služieb, odosielanie odpovedí na Vaše otázky alebo v tom, aby sme Vás mohli informovať o nových produktoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré Vám budú ponúknuté našou spoločnosťou, či naším systémovým partnerom alebo naším autorizovaným predajcom.

Vaše osobné údaje nebudú spracované na uvedené účely tretími stranami.

Používateľ tejto stránky udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozmedzí údajov uvedených pri registrácii: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa po dobu 2 rokov, pričom je oprávnený účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením na adresu našej spoločnosti, ktorá je súčasne aj spracovateľom osobných údajov.(IT POMOC s.r.o., Čajakova 26, 83101 Bratislava, IČO: 50732081). Momentom odvolania nesmú byť osobné údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané z databázy. Poskytnuté osobné údaje budú použité v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov.

Spoločnosť IT POMOC s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek prípady, straty či škody, ktoré môžu nastať v dôsledku spoliehania sa na akékoľvek informácie poskytnuté na týchto stránkach. Informácie obsiahnuté na tomto webe sú určené iba pre SR a nemusia spĺňať zákony ktorejkoľvek inej krajiny.

 

Kontakt

Chcem sa dozvedieť viac o službe IT outsourcing od IT POMOC.

Meno / Firma* (povinné)


E-mail* (povinné)


Telefón
Správa* (povinné)

Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, e-mail, telefón, obsah správy, na účel vybavenia otázok a dopytov zaslaných prostredníctvom tohto kontaktného formulára „Kontaktné informácie“ na webovej stránke www.itpomoc.sk, a to po dobu, po ktorá je nevyhnutná na spätný kontakt dotknutej osoby, najneskôr po dobu desať (10) rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: (linka@itpomoc.sk) alebo písomnej žiadosti na adresu: (IT POMOC s.r.o., Čajakova 26, 83101 Bratislava).

Meno / Firma* (povinné)

E-mail* (povinné)

Správa* (povinné)

Telefón

Mám záujem o dopravu