SPRÁVA IT

V dnešnom digitálnom svete je efektívna správa IT sietí neoddeliteľnou súčasťou úspechu každého podniku. Pre zabezpečenie bezproblémovej komunikácie medzi firemnými počítačmi a bezvýpadkové fungovanie siete je potrebné monitorovanie, pravidelná údržba a optimalizácia hardvéru, softvéru a sieťových zdrojov. Nie každá firma má možnosť udržiavať vlastné IT oddelenie. Práve preto sme tu my, aby sme Vám pomohli vyriešiť každý problém s Vašou IT infraštruktúrou.

SPRÁVA IT

V dnešnom digitálnom svete je efektívna správa IT sietí neoddeliteľnou súčasťou úspechu každého podniku. Pre zabezpečenie bezproblémovej komunikácie medzi firemnými počítačmi a bezvýpadkové fungovanie siete je potrebné monitorovanie, pravidelná údržba a optimalizácia hardvéru, softvéru a sieťových zdrojov. Nie každá firma má možnosť udržiavať vlastné IT oddelenie. Práve preto sme tu my, aby sme Vám pomohli vyriešiť každý problém s Vašou IT infraštruktúrou.

ČO ZAHŔŇA SPRÁVA IT

 • Nepretržité monitorovanie systémov: Zahrnuje sledovanie IT infraštruktúry 24/7 na odhalenie a riešenie problémov v reálnom čase, čím sa minimalizujú výpadky a zvyšuje celková dostupnosť systémov.
 • Predvídavá údržba: Využívanie analýzy dát a trendov v systémoch na predpovedanie a predchádzanie problémom skôr ako môžu mať negatívny vplyv na podnikanie.
 • Prechod na Office 365: Plánovanie a realizácia presunu dát, aplikácií a iných podnikových procesov do cloudového prostredia, čím sa zvyšuje flexibilita a škálovateľnosť.
 • Cloudová bezpečnosť: Zabezpečenie cloudových služieb pomocou najnovších bezpečnostných technológií a protokolov na ochranu pred vonkajšími a vnútornými hrozbami.
 • Bezpečnostné audity: Pravidelné kontroly IT systémov a procesov na identifikáciu potenciálnych bezpečnostných slabín a nezrovnalostí, s následnými odporúčaniami na zlepšenie.
 • Šifrovanie a ochrana dát: Použitie šifrovacích technológií na ochranu citlivých dát v prenose aj v pokoji a zabezpečenie súladu s pravidlami ochrany súkromia.
 • Helpdesk a technická podpora: Poskytovanie okamžitej podpory zamestnancom a zákazníkom pri riešení technických problémov a otázok.
 • Správa koncových bodov: Udržiavanie, aktualizácia a zabezpečenie koncových zariadení, ako sú notebooky, desktopové počítače a mobilné zariadenia.
 • Licenčné a softvérové správy: Správa softvérových licencií, zabezpečenie compliance a zabezpečenie, že všetky aplikácie sú aktualizované a optimálne konfigurované.
 • Zálohovanie dát: Implementácia robustných zálohovacích riešení pre ochranu podnikových dát proti strate alebo poškodeniu, vrátane pravidelných záloh a overovania ich integrity.

AKÉ VÝHODY PONÚKA EXTERNÁ SPRÁVA IT

Zníženie nákladov

Vďaka externej IT správe viete ušetriť náklady. Vyhnete sa financovaniu, náboru, školení a udržiavaniu vlastného IT tímu.

Prístup k odborníkom

Zabezpečíme pre Vás moderné softvérové riešenia, bezpečnostné protokoly a hardvérové komponenty, ktoré zvýšia Vašu produktivitu a zabezpečenia Vám náskok pred konkurenciou.

Vždy k dispozícií

Sme Vám k dispozícií vždy keď Vaša IT sieť, počítače či servery zlyhajú a bezodkladne riešime vzniknutú situáciu.

Riešenia na mieru

Každá firma je jedinečná a preto si zaslúži IT riešenia na mieru, ktoré budú odrážať jej potreby, obchodné aktivity a podnikateľské ciele.

AKÉ VÝHODY PONÚKA EXTERNÁ SPRÁVA IT

Zníženie nákladov

Vďaka externému IT oddeleniu viete ušetriť náklady na správu IT siete. Vyhnete sa financovaniu, náboru, školení a udržiavaniu vlastného IT tímu.

Vždy k dispozícií

Sme Vám k dispozícií vždy keď Vaša IT sieť, počítače či servery zlyhajú a bezodkladne riešime vzniknutú situáciu.

Riešenia na mieru

Každá firma je jedinečná a preto si zaslúži IT riešenia na mieru, ktoré budú odrážať jej potreby, obchodné aktivity a podnikateľské ciele.

Prístup k odborníkom

Zabezpečíme pre Vás moderné softvérové riešenia, bezpečnostné protokoly a hardvérové komponenty, ktoré zvýšia Vašu produktivitu a zabezpečenia Vám náskok pred konkurenciou.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

ČO O NÁS POVEDALI NAŠI ZÁKAZNÍCI

VÁŠ SPRIEVODCA IT SPRÁVOU

Často kladené otázky

 • Prečo je dôležité mať efektívnu správu IT vo firme?

  Efektívna správa IT zabezpečuje, že Vaše systémy a technika sú vždy funkčné, bezpečné a optimalizované pre potreby Vášho podnikania. To môže viesť k vyššej produktivite, zníženiu výpadkov a lepšej ochrane pred kybernetickými hrozbami.

 • Je lepšie mať interný IT tím alebo externú správu IT?

  Voľba medzi interným IT tímom a externou správou závisí od Vašich cieľov a rozpočtu. Externé IT oddelenie môže ponúknuť prístup k širšiemu rozsahu zručností a technológií často za nižšie náklady, zatiaľ čo interný tím môže poskytnúť rýchlejšiu reakciu na každodenné problémy a hlbšie porozumenie interným procesom.

 • Ako môže správa IT podporiť rast mojej firmy?

  Správa IT môže podporiť rast Vašej firmy tým, že zlepšuje efektivitu interných procesov a znižuje riziko výpadkov. Pomáha tiež udržiavať Vaše systémy a dáta v bezpečí, čo je kľúčové pre zachovanie dôvery Vašich zákazníkov.

NAŠI PARTNERI

MESTÁ, V KTORÝCH PÔSOBÍME

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 17:00
(prípadne podľa dohody)