SPRÁVA SERVEROV

V dnešnej digitálnej dobe je neustála dostupnosť a bezpečnosť serverov kľúčom k úspechu každej firmy. Ponúkame komplexnú správu serverov a zaistíme, že vaše dáta budú v bezpečí a vaše operácie plynulé. S našimi službami máte istotu, že vaše systémy sú neustále monitorované a chránené pred hrozbami.

Pomáhame znížiť riziko dátových strát a optimalizujeme výkonnosť serverov, aby vaše podnikanie mohlo prosperovať bez zbytočných výdavkov. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby zodpovedali špecifickým potrebám vašej firmy. 

SPRÁVA SERVEROV

V dnešnej digitálnej dobe je neustála dostupnosť a bezpečnosť serverov kľúčom k úspechu každej firmy. Ponúkame komplexnú správu serverov a zaistíme, že vaše dáta budú v bezpečí a vaše operácie plynulé. S našimi službami máte istotu, že vaše systémy sú neustále monitorované a chránené pred hrozbami.

Pomáhame znížiť riziko dátových strát a optimalizujeme výkonnosť serverov, aby vaše podnikanie mohlo prosperovať bez zbytočných výdavkov. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby zodpovedali špecifickým potrebám vašej firmy. 

ČO JE SPRÁVA SERVEROV

Správa serverov zahŕňa sériu technických a administratívnych úloh, ktoré zabezpečujú bezproblémový chod serverového parku. Medzi základné komponenty našich služieb patria pravidelné aktualizácie softvéru, monitorovanie výkonu serverov, zabezpečenie dát, a manažment databázových systémov. Tieto služby sú základom pre zabezpečenie stabilného a spoľahlivého IT prostredia, ktoré je nevyhnutné pre moderné podnikanie. Správne nastavený a udržiavaný server môže zvýšiť celkovú efektivitu a znížiť počet výpadkov alebo bezpečnostných incidentov. Náš prístup zahrňuje prispôsobenie každého aspektu správy serverov podľa individuálnych potrieb klienta. Pomocou najnovších technológií a postupov zabezpečíme, že vaše servery sú vždy plne funkčné.

SPRÁVA SERVEROV S IT POMOC

Naša firma poskytuje komplexný balíček služieb, ktorý obsahuje:

  • Proaktívne monitorovanie: Neustále sledovanie výkonu, zdravia serverov a sieťových zariadení, aby sme predišli akýmkoľvek problémom ešte pred ich vznikom.
  • Zálohovanie a obnova dát: Pravidelné zálohovanie dát na bezpečné miesta, vrátane off-site lokácií s rýchlymi a efektívnymi možnosťami obnovy.
  • Aktualizácie a patch management: Udržiavame vaše systémy vždy aktualizované a plne zabezpečené.
  • Technická podpora: Ponúkame rýchlu reakciu na vzniknuté technické problémy a výpadky servera.

Naše riešenia prispôsobujeme špecifických požiadavkám vašej firmy, aby sme zaistili, že vaše servery a dáta sú chránené proti všetkým formám hrozieb. Naša technická podpora zahŕňa okamžité riešenie akýchkoľvek incidentov, čo znamená menej prerušení vo vašich každodenných obchodných činnostiach. 

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

ČO O NÁS POVEDALI NAŠI ZÁKAZNÍCI

VÁŠ SPRIEVODCA SPRÁVOU SERVEROV

NAŠI PARTNERI

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)

MESTÁ, V KTORÝCH PÔSOBÍME