SPRÁVA POČÍTAČOV

Vo svete, kde technológia urýchľuje každý aspekt podnikania, môžu neočakávané IT problémy vážne narušiť operácie a viesť k významným stratám. Od systémových zlyhaní po kybernetické útoky, každý scenár si vyžaduje rýchlu a efektívnu odozvu. V IT POMOC rozumie týmto výzvam a ponúkame komplexné služby správy počítačov, ktoré zabezpečia, že vaše technologické systémy budú fungovať bezchybne.

SPRÁVA POČÍTAČOV

Vo svete, kde technológia urýchľuje každý aspekt podnikania, môžu neočakávané IT problémy vážne narušiť operácie a viesť k významným stratám. Od systémových zlyhaní po kybernetické útoky, každý scenár si vyžaduje rýchlu a efektívnu odozvu. V IT POMOC rozumie týmto výzvam a ponúkame komplexné služby správy počítačov, ktoré zabezpečia, že vaše technologické systémy budú fungovať bezchybne.

ČO JE SPRÁVA POČÍTAČOV?

Správa počítačov je široký termín, ktorý zahŕňa všetky aspekty udržiavania a monitorovania IT infraštruktúry organizácie. Táto služba zahŕňa administráciu serverov, desktopov, mobilných zariadení a sieťových systémov. Správa firemných počítačov zahŕňa pravidelné aktualizácie softvéru, správu bezpečnostných záplat, diagnostiku hardvérových a softvérových problémov ako aj preventívnu údržbu. Naším cieľom je minimalizovať riziko výpadkov a zabezpečiť, že vaše firemné počítače pracujú efektívne a sú plne funkčné.

VÝHODY SPRÁVY PC

 • Optimalizácia výkonu a efektívnosť: Správa firemných počítačov zabezpečuje, že vaše IT systémy sú vždy v optimálnom stave, čo zvyšuje výkon a produktivitu zamestnancov. Monitorovanie a riadenie výkonu hardvéru a softvéru pomáha identifikovať a riešiť potenciálne problémy predtým ako sa stanú vážnymi.

 • Zabezpečenie dát a súkromia: Dôležitou súčasťou správy počítačov je ochrana dát a súkromia zákazníkov. Implementácia bezpečnostných opatrení a pravidelné aktualizácie softvéru pomáhajú minimalizovať riziko úniku dát a zabezpečujú súlad s reguláciami o ochrane osobných údajov.

 • Minimalizácia rizika výpadkov: Preventívne opatrenia a pravidelná údržba PC infraštruktúry pomáhajú minimalizovať riziko výpadkov. Tieto opatrenia znižujú pravdepodobnosť neplánovaných prerušení v prevádzke a zabezpečujú stabilitu vašich systémov.

 • Rýchlejšie riešenie problémov: Remote správa a podpora umožňuje rýchle a efektívne riešenie IT problémov bez nutnosti fyzickej prítomnosti. Minimalizujeme tak  časové oneskorenia pri riešení problémov a zvyšujeme spokojnosť zamestnancov a zákazníkov.

 • Predchádzanie stratám dát: Pravidelné zálohovanie dát a vypracovanie plánu obnovy pomáha minimalizovať riziko straty dôležitých údajov v prípade havárie alebo výpadku. Dôkladný plán obnovy zabezpečuje, že vaše podnikateľské operácie môžu byť obnovené čo najrýchlejšie a bez straty údajov.

VÝHODY SPOLUPRÁCE S IT POMOC

 • Dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti: Naši technici a konzultanti majú roky skúseností, vďaka ktorým poskytujeme profesionálne a kvalitná služby.

 • Riešenia na mieru: Naše služby vždy prispôsobujeme špecifickým potrebám našich klientov. Individuálny prístup nám umožňuje poskytovať najlepšie možné riešenia, ktoré sa ideálne prispôsobia vašej firme.

 • Proaktívny prístup k správe a údržbe: Nečakáme na problémy, aby sme reagovali; naša strategická a proaktívna správa zaisťuje, že IT systémy sú stále aktualizované a optimalizované.

 • Transparentné cenové modely: Ponúkame jasné a priame cenové modely bez skrytých poplatkov. U nás zaplatíte len skutočne odpracovaný čas.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

ČO O NÁS POVEDALI NAŠI ZÁKAZNÍCI

VÁŠ SPRIEVODCA SPRÁVOU FIREMNÝCH POČÍTAČOV

Často kladené otázky

 • Ako často by sa mala vykonávať údržba IT infraštruktúry?

  Odporúča sa vykonávať pravidelnú údržbu a aktualizácie aspoň raz za mesiac s pravidelnými kontrolami a monitorovaním výkonu. Avšak frekvencia údržby taktiež závisí od veľkosti a zložitosti vašej infraštruktúry a je možné, že kontroly bude nutné vykonávať častejšie.

 • Ako môže správa počítačov zabezpečiť firemné dáta?

  Správa počítačov zahŕňa implementáciu silných bezpečnostných opatrení, ako sú firewall, antivírusová ochrana, šifrovanie dát a riadenie prístupu. Pravidelné aktualizácie softvéru a monitorovanie hrozieb pomáhajú minimalizovať riziko úniku dát.

 • Aké sú náklady spojené so správou počítačov?

  Náklady spojené so správou počítačov sa líšia v závislosti od počtu PC a veľkosti firmy. Cenovú ponuku vypracujeme na základe vašich požiadaviek po obhliadke a osobnom stretnutí.

NAŠI PARTNERI

MESTÁ, V KTORÝCH PÔSOBÍME

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)