DIGITÁLNA BEZPEČNOSŤ

V dnešnej dobe digitálnych technológií je ochrana vašich dát a systémov dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Digitálna bezpečnosť sa stáva nevyhnutným prvkom každého úspešného podnikania, a to nielen pre veľké korporácie, ale aj pre malé a stredné firmy. Kybernetické útoky sú čoraz sofistikovanejšie a častejšie. Zabezpečenie vašich firemných dát je kľúčové pre udržanie vášho podnikania a ochranu dôverných informácií.

Postaráme sa o ochranu a zálohu vašich dát, zabezpečíme vašu sieť proti kybernetickým útokom a vďaka pravidelnému monitoringu predídeme akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám.

PREČO JE DIGITÁLNA BEZPEČNOSŤ DÔLEŽITÁ

  • Ochrana citlivých dát: Bezpečnosť vašich dát je nevyhnutná pre zachovanie dôvery vašich zákazníkov a obchodných partnerov. Strata alebo kompromitácia citlivých informácií môže mať vážne finančné a právne dôsledky.

  • Prevencia finančných strát: Kybernetické útoky môžu spôsobiť značné finančné škody, či už ide o stratu príjmov, náklady na obnovu systémov alebo pokuty za nedodržanie predpisov o ochrane údajov.

  • Zachovanie reputácie: Kybernetické incidenty môžu vážne poškodiť reputáciu firmy. Dôvera zákazníkov je ťažko získateľná a ľahko sa o ňu dá prísť, preto je dôležité preukázať, že vaša firma berie bezpečnosť vážne.

  • Zabezpečenie chodu firmy: Kybernetické útoky môžu viesť k výpadkom a prerušeniam vášho podnikania. Efektívna digitálna bezpečnosť pomáha zaistiť, že vaše systémy budú vždy funkčné a pripravené na použitie.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

ČO O NÁS POVEDALI NAŠI ZÁKAZNÍCI

NAŠI PARTNERI

MESTÁ, V KTORÝCH PÔSOBÍME

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 17:00
(prípadne podľa dohody)