IT OUTSOURCING

Hľadáte spoľahlivého partnera pre outsourcing Vášho IT?

V dnešnej dobe digitálnej transformácie je kľúčové, aby Vaša IT infraštruktúra pracovala spoľahlivo a efektívne. S našimi službami IT outsourcingu môžete zveriť správu, monitorovanie a optimalizáciu Vašich IT systémov do rúk našich odborníkov. Vy sa môžete v pokoji sústrediť sa na vaše podnikanie a my zabezpečíme plynulé a bezproblémové fungovanie Vašej IT siete. 

Sme tu pre Vás. Zavolajte nám.

ČO JE TO IT OUTSOURCING?

IT outsourcing je proces, pri ktorej spoločnosti prenášajú niektoré alebo všetky svoje IT funkcie na externého poskytovateľa služieb. Tento proces môže zahŕňať širokú škálu úloh, od správy dátových centier, cez vývoj softvéru, až po podporu a údržbu IT systémov.

Outsourcing umožňuje podnikom pristupovať k odborným znalostiam a technológiám, ktoré by inak boli nákladné alebo náročné na udržiavanie interne. Okrem toho môže IT outsourcing priniesť ďalšie výhody, ako sú nákladová efektívnosť, zlepšenie kvality služieb a zvýšená flexibilita a škálovateľnosť.

ČO JE TO IT OUTSOURCING?

IT outsourcing je proces, pri ktorej spoločnosti prenášajú niektoré alebo všetky svoje IT funkcie na externého poskytovateľa služieb. Tento proces môže zahŕňať širokú škálu úloh, od správy dátových centier, cez vývoj softvéru, až po podporu a údržbu IT systémov.

Outsourcing umožňuje podnikom pristupovať k odborným znalostiam a technológiám, ktoré by inak boli nákladné alebo náročné na udržiavanie interne. Okrem toho môže IT outsourcing priniesť ďalšie výhody, ako sú nákladová efektívnosť, zlepšenie kvality služieb a zvýšená flexibilita a škálovateľnosť.

Sme tu pre Vás. Zavolajte nám.

VÝHODY IT OUTSOURINGU

Zníženie nákladov

Jednou z najväčších výhod IT outsourcingu je potenciál na zníženie nákladov. Outsourcing eliminuje potrebu investícií do drahých infraštruktúr a technológií, ako aj náklady na nábor, školenie a udržiavanie IT tímu.

Prístup k odborníkom

Outsourcing otvára podnikom dvere k širokej škále IT znalostí a najmodernejším technologickým riešeniam bez nutnosti vynaloženia nákladov na vývoj a vzdelávanie. Externé IT firmy disponujú špecializovanými odborníkmi, ktorí sú informovaní o najnovších trendoch a inovatívnych prístupoch.

Viac času na podnik

Outsourcing IT služieb umožňuje spoločnostiam sústrediť sa na svoje podnikanie a venovať sa naplno svojím hlavným cieľom a stratégiám bez toho, aby sa neustále museli venovať nefungujúcej IT štruktúre.

Riešenia na mieru

IT outsourcing poskytuje firmám flexibilitu a schopnosť rýchlejšie reagovať na meniace sa trhové podmienky. Spoločnosti môžu taktiež efektívne škálovať svoje IT kapacity nahor alebo nadol podľa aktuálnych potrieb, obchodných požiadaviek alebo počtu zamestnancov.

VÝHODY IT OUTSOURINGU

Zníženie nákladov

Jednou z najväčších výhod IT outsourcingu je potenciál na zníženie nákladov. Outsourcing eliminuje potrebu investícií do drahých infraštruktúr a technológií, ako aj náklady na nábor, školenie a udržiavanie IT tímu.

Viac času na podnik

Outsourcing IT služieb umožňuje spoločnostiam sústrediť sa na svoje podnikanie a venovať sa naplno svojím hlavným cieľom a stratégiám bez toho, aby sa neustále museli venovať nefungujúcej IT štruktúre.

Riešenia na mieru

IT outsourcing poskytuje firmám flexibilitu a schopnosť rýchlejšie reagovať na meniace sa trhové podmienky. Spoločnosti môžu taktiež efektívne škálovať svoje IT kapacity nahor alebo nadol podľa aktuálnych potrieb, obchodných požiadaviek alebo počtu zamestnancov.

Prístup k odborníkom

Outsourcing otvára podnikom dvere k širokej škále IT znalostí a najmodernejším technologickým riešeniam bez nutnosti vynaloženia nákladov na vývoj a vzdelávanie. Externé IT firmy disponujú špecializovanými odborníkmi, ktorí sú informovaní o najnovších trendoch a inovatívnych prístupoch.

PREČO SI VYBRAŤ IT OUTSOURCING OD NÁS

 • VIP Technik: Každému nášmu firemnému klientovi priradíme VIP technika, ktorý je im vždy k dispozícii na riešenie akýchkoľvek IT problémov či už telefonicky alebo osobne. Tento technik je zodpovedný za hladké fungovanie IT infraštruktúry a každú náhle vzniknutú komplikácia rieši bezodkladne, aby sa naši klienti mohli čo najskôr opäť venovať ich podnikaniu.
 • Bezpečnosť dát: V našej firme kladieme mimoriadny dôraz na bezpečnosť Vašich dát. Uvedomujeme si, že v dnešnej digitálnej dobe predstavujú dáta jedno z najcennejších aktív každej spoločnosti a preto je ich ochrana na zozname našich priorít. Pri poskytovaní IT outsourcingových služieb zabezpečujeme, že všetky informácie a dáta našich klientov sú chránené.
 • Individuálny prístup: Venujeme pozornosť jedinečnosti našich klientom a navrhujeme pre nich IT riešenia, ktoré presne vyhovujú ich potrebám a cieľom. Tento prístup umožňuje flexibilné a dynamické reakcie na zmeny v technologickom prostredí a v rámci Vašich podnikateľských aktivít. Naším cieľom je Vám poskytnúť nie len technickú podporu ale aj priestor pre rast Vášho podnikanie bez technologických prekážok.
 • Diskrétnosť: Medzi naše priority patrí diskrétnosť a ochranu súkromia našich klientov. Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je ochrana osobných a firemných informácií kľúčová nielen pre zachovanie konkurenčnej výhody ale aj pre udržanie dôvery klientov a dodržiavanie prísnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov.

PREČO SI VYBRAŤ IT OUTSOURCING OD NÁS

 • VIP Technik: Každému nášmu firemnému klientovi priradíme VIP technika, ktorý je im vždy k dispozícii na riešenie akýchkoľvek IT problémov či už telefonicky alebo osobne. Tento technik je zodpovedný za hladké fungovanie IT infraštruktúry a každú náhle vzniknutú komplikácia rieši bezodkladne, aby sa naši klienti mohli čo najskôr opäť venovať ich podnikaniu.
 • Bezpečnosť dát: V našej firme kladieme mimoriadny dôraz na bezpečnosť Vašich dát. Uvedomujeme si, že v dnešnej digitálnej dobe predstavujú dáta jedno z najcennejších aktív každej spoločnosti a preto je ich ochrana na zozname našich priorít. Pri poskytovaní IT outsourcingových služieb zabezpečujeme, že všetky informácie a dáta našich klientov sú chránené.
 • Individuálny prístup: Venujeme pozornosť jedinečnosti našich klientom a navrhujeme pre nich IT riešenia, ktoré presne vyhovujú ich potrebám a cieľom. Tento prístup umožňuje flexibilné a dynamické reakcie na zmeny v technologickom prostredí a v rámci Vašich podnikateľských aktivít. Naším cieľom je Vám poskytnúť nie len technickú podporu ale aj priestor pre rast Vášho podnikanie bez technologických prekážok.
 • Diskrétnosť: Medzi naše priority patrí diskrétnosť a ochranu súkromia našich klientov. Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je ochrana osobných a firemných informácií kľúčová nielen pre zachovanie konkurenčnej výhody ale aj pre udržanie dôvery klientov a dodržiavanie prísnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

ČO O NÁS POVEDALI NAŠI ZÁKAZNÍCI

VÁŠ SPRIEVODCA IT OUTSOURCINGOM

Často kladené otázky

 • Čo presne znamená IT outsourcing a aké sú jeho hlavné výhody?

  IT outsourcing je zverenie IT infraštruktúry firmy externému poskytovateľovi služieb na správu, ktorú by inak vykonával interný IT tím. Hlavné výhody zahŕňajú zníženie nákladov, pretože firmy nemusia investovať do drahých vybavení a školení zamestnancov, prístup k špecializovaným zručnostiam a technológiám a zvýšenú efektivitu a flexibilitu.

 • Je IT outsourcing vhodný pre malé a stredné podniky?

  Áno, IT outsourcing je často ideálnou voľbou pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré nemusia mať zdroje alebo potrebu na udržiavanie veľkého interného IT oddelenia. Outsourcing umožňuje MSP prístup k širokému spektru IT služieb a odborných znalostí bez nutnosti veľkých kapitálových investícií do IT infraštruktúry alebo personálu, čo im umožňuje zostávať konkurencieschopnými a zameriavať sa na rast svojho podnikania.

 • Ako prebieha proces prechodu na IT outsourcing?

  Proces prechodu na IT outsourcing zvyčajne zahŕňa niekoľko kľúčových krokov, vrátane dôkladnej analýzy súčasných IT potrieb a cieľov Vašej firmy, vypracovania detailného plánu prechodu a implementácie a nakoniec prechodu a integrácie služieb. Spolupracujeme s Vaším tímom na zabezpečení hladkého prechodu a minimalizácii prerušenia operácií vo firme.

NAŠI PARTNERI

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 17:00
(prípadne podľa dohody)

MESTÁ, V KTORÝCH PÔSOBÍME