KOMPLEXNÁ SPRÁVA IT

V dnešnom digitálnom svete je efektívna správa IT sietí neoddeliteľnou súčasťou úspechu každého podniku. Pre zabezpečenie bezproblémovej komunikácie medzi firemnými počítačmi a bezvýpadkové fungovanie siete je potrebné monitorovanie, pravidelná údržba a optimalizácia hardvéru, softvéru a sieťových zdrojov. Nie každá firma má možnosť udržiavať vlastné IT oddelenie. Práve preto sme tu my, aby sme Vám pomohli vyriešiť každý problém s Vašou IT infraštruktúrou pomocou outsourcingu.

KOMPLEXNÁ SPRÁVA IT

V dnešnom digitálnom svete je efektívna správa IT sietí neoddeliteľnou súčasťou úspechu každého podniku. Pre zabezpečenie bezproblémovej komunikácie medzi firemnými počítačmi a bezvýpadkové fungovanie siete je potrebné monitorovanie, pravidelná údržba a optimalizácia hardvéru, softvéru a sieťových zdrojov. Nie každá firma má možnosť udržiavať vlastné IT oddelenie. Práve preto sme tu my, aby sme Vám pomohli vyriešiť každý problém s Vašou IT infraštruktúrou pomocou outsourcingu.

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V SPRÁVE FIREMNEJ SIETE

 • Sledovanie sieťovej infraštruktúry: Tento krok zahŕňa neustále monitorovanie stavu siete vrátane využitia šírky pásma, detekcie a riešenia výpadkov alebo chýb v sieťovej komunikácii. Pomocou špecializovaného softvéru dokážeme v reálnom čase identifikovať a riešiť problémy skôr ako ovplyvnia Vašu prácu.
 • Údržba sieťovej infraštruktúry: Pravidelná údržba zahŕňa aktualizácie firmvéru a softvéru na smerovačoch, prepínačoch a firewalle pre zabezpečenie ich optimálneho fungovania a bezpečnosti. Údržba taktiež zahŕňa fyzickú kontrolu zariadení na odhalenie a opravu hardvérových problémov.
 • Zabezpečenie siete: Implementácia a správa bezpečnostných opatrení, ako sú firewally, VPN, sieťové antivírusy a iné bezpečnostné protokoly, ktoré chránia sieť pred vonkajšími útokmi a vnútornými hrozbami a zabezpečujú tak ochranu dát a systémov.
 • Inštalácia a aktualizácia softvéru: Zabezpečujeme, aby všetky Vaše počítače a zariadenia mali nainštalovaný a aktualizovaný softvér. To zahŕňa operačné systémy, kancelárske aplikácie a špecializovaný softvér používaný vo Vašej firme.
 • Správa licencií a bezpečnosť počítačov: Monitorujeme a spravujeme softvérové licencie, aby sme zabezpečili ich platnosť a súlad s právnymi predpismi. Implementujeme tiež riešenia na ochranu proti malvéru a vírusom, aby sme chránili Vaše zariadenia a dáta pred kybernetickými hrozbami.
 • Podpora používateľov a riešenie problémov: Poskytujeme technickú podporu pre všetky IT súvisiace otázky pre Vašich zamestnancov vrátane riešenia hardvérových a softvérových problémov, inštalácie zariadení a pomoci s bežnými IT úlohami.
 • Monitorovanie a konfigurácia serverov: Neustále sledujeme výkon serverov, ich dostupnosť a zabezpečenie. Konfigurujeme serverové zdroje tak, aby ste vždy mali prístup k Vaším databázam a emailovým schránkam.
 • Zálohovanie dát a obnova po havárií: Pravidelné zálohovanie dát a konfigurácia plánov obnovy po havárií zabezpečujú, že Vaše kritické dáta sú chránené a môžu byť rýchlo obnovené v prípade výpadku alebo poškodenia.
 • Zabezpečenie a optimalizácia výkonu: Implementujeme najnovšie bezpečnostné aktualizácie a protokoly na ochranu serverov pred hrozbami. Taktiež pravidelne optimalizujeme nastavenia serverov, aby sme zabezpečili ich hladkú a efektívnu prevádzku, minimalizovali časy náročné na výkon a zabezpečili rýchlu odozvu na požiadavky užívateľov.

VÝHODY SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Zníženie nákladov

Vďaka externému IT oddeleniu viete ušetriť náklady na správu IT siete. Vyhnete sa financovaniu, náboru, školení a udržiavaniu vlastného IT tímu.

Prístup k odborníkom

Zabezpečíme pre Vás moderné softvérové riešenia, bezpečnostné protokoly a hardvérové komponenty, ktoré zvýšia Vašu produktivitu a zabezpečenia Vám náskok pred konkurenciou.

Vždy k dispozícií

Sme Vám k dispozícií vždy keď Vaša IT sieť, počítače či servery zlyhajú a bezodkladne riešime vzniknutú situáciu.

Riešenia na mieru

Každá firma je jedinečná a preto si zaslúži IT riešenia na mieru, ktoré budú odrážať jej potreby, obchodné aktivity a podnikateľské ciele.

VÝHODY SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Zníženie nákladov

Vďaka externému IT oddeleniu viete ušetriť náklady na správu IT siete. Vyhnete sa financovaniu, náboru, školení a udržiavaniu vlastného IT tímu.

Vždy k dispozícií

Sme Vám k dispozícií vždy keď Vaša IT sieť, počítače či servery zlyhajú a bezodkladne riešime vzniknutú situáciu.

Riešenia na mieru

Každá firma je jedinečná a preto si zaslúži IT riešenia na mieru, ktoré budú odrážať jej potreby, obchodné aktivity a podnikateľské ciele.

Prístup k odborníkom

Zabezpečíme pre Vás moderné softvérové riešenia, bezpečnostné protokoly a hardvérové komponenty, ktoré zvýšia Vašu produktivitu a zabezpečenia Vám náskok pred konkurenciou.

ČO O NÁS POVEDALI NAŠI ZÁKAZNÍCI

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE S IT POMOC

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

VÁŠ SPRIEVODCA SPRÁVOU SIETÍ, POČÍTAČOV A SERVEROV

Často kladené otázky

 • Čo zahŕňa správa sietí a prečo je pre moju firmu dôležitá?

  Správa sietí zahŕňa monitorovanie a údržbu Vašej počítačovej siete aby sa zabezpečilo jej plynulé a efektívne fungovanie. To zahŕňa správu sieťových zariadení (ako sú routery a switche), zabezpečenie siete proti vonkajším útokom, optimalizáciu výkonu siete a zabezpečenie dostupnosti všetkých sieťových zdrojov. Spoľahlivé a bezpečné pripojenie k internetu a interným zdrojom je kľúčové pre dennú operáciu firiem a ochranu citlivých dát.

 • Ako často by sa mali aktualizovať a udržiavať počítače a servery?

  Odporúčame pravidelné mesačné kontroly pre počítače a servery aby sa zabezpečila ich aktuálnosť a bezpečnosť. To zahŕňa aktualizácie softvéru a operačného systému, kontrolu antivírusových programov a zabezpečenia ako aj fyzickú kontrolu hardvéru. Pre kritické servery a infraštruktúru odporúčame ešte častejšie kontroly aby sa predišlo výpadkom.

 • Čo mám urobiť ak zistím bezpečnostný incident v našej sieti?

  Pri zistení bezpečnostného incidentu okamžite kontaktujte náš IT tím. Je dôležité rýchlo izolovať zasiahnuté systémy aby sa zabránilo šíreniu útoku a začať s postupmi na zmiernenie a analýzu incidentu. Zabezpečte, že máte pripravený a aktualizovaný plán reakcie na incidenty, ktorý zahŕňa kroky na obnovenie operácií a komunikáciu s postihnutými stranami.

NAŠI PARTNERI

MESTÁ, V KTORÝCH PÔSOBÍME

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)