SPRÁVA SIETE

V dnešnej digitálnej dobe je sieťová infraštruktúra základom pre úspešné podnikanie. Ako sa technológie vyvíjajú a siete stávajú čoraz komplexnejšími, je kriticky dôležité, aby boli spravované pravidelne a  efektívne.

Efektívna správa firemnej siete môže výrazne zvýšiť produktivitu, zabezpečiť bezproblémovú komunikáciu firemných počítačov a chrániť dôležité firemné údaje. Naše IT riešenia vám pomôžu zabezpečiť, že vaša sieťová infraštruktúra bude fungovať optimálne, bude plne zabezpečená a bez výpadkov.

SPRÁVA SIETE

V dnešnej digitálnej dobe je sieťová infraštruktúra základom pre úspešné podnikanie. Ako sa technológie vyvíjajú a siete stávajú čoraz komplexnejšími, je kriticky dôležité, aby boli spravované pravidelne a  efektívne. Efektívna správa firemnej siete môže výrazne zvýšiť produktivitu, zabezpečiť bezproblémovú komunikáciu firemných počítačov a chrániť dôležité firemné údaje. Naše IT riešenia vám pomôžu zabezpečiť, že vaša sieťová infraštruktúra bude fungovať optimálne, bude plne zabezpečená a bez výpadkov.

VÝHODY SPRÁVY FIREMNEJ SIETE

 • Zvýšenie efektivity: Externá správa siete zefektívňuje prácu tak, že automatizuje rutinné procesy a znižuje potrebu manuálneho zásahu. Centralizované riadenie sieťových zdrojov zabezpečuje, že všetky komponenty siete sú koordinované a pracujú efektívne ako súčasť integrovaného systému.
 • Zabezpečenie a ochrana: Outsourcing správy siete poskytuje neustále monitorovanie a pravidelné aktualizácie bezpečnostných protokolov, čím znižuje pravdepodobnosť bezpečnostných incidentov. Tento prístup zahŕňa implementáciu najnovších bezpečnostných opatrení a politík, ktoré chránia pred kybernetickými útokmi a minimalizujú riziko straty alebo zneužitia dát. Aktívna obrana a rýchla reakcia na hrozby udržiavajú sieť bezpečnú a spoľahlivú.
 • Optimalizácia nákladov: Externá správa siete prispieva k značným úsporám nákladov eliminovaním potreby udržiavať rozsiahly interný IT tím. Outsourcingom nielen že znížite náklady ale vyhnete sa aj neplánovanými výpadkom personálu. Externý IT tím je vám vždy k dispozícií.

SPRÁVA SIETE S IT POMOC

 • Expertíza a skúsenosti: Disponuje tímom vyškolených odborníkov s hlbokými znalosťami v oblasti sieťových technológií a bezpečnosti.

 • Pokročilé technologické riešenia: Používame najnovšie technológie a nástroje pre monitorovanie a správu sietí, vďaka ktorým zaručujeme, že vaša sieť bude efektívna, bezpečná a vždy aktualizovaná podľa najnovších štandardov.

 • Customizované služby: Ponúkame služby šité na mieru, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám a požiadavkám našich klientov. Vďaka individuálnemu prístupu vieme zabezpečiť optimálne využitie vašej sieťovej infraštruktúry.

 • Zlepšenie bezpečnosti: Naša správa zahŕňa implementáciu bezpečnostných politík, pravidelné bezpečnostné audity a aktualizácie. Týmto spôsobom chránime siete našich klientov pred kybernetickými hrozbami a zabezpečujeme ich súlad so zákonnými a regulačnými požiadavkami.

 • Optimalizácia nákladov: Naši klienti môžu znížiť svoje prevádzkové náklady vďaka efektívnejšiemu riadeniu sietí. Naše riešenia umožňujú lepšie využitie zdrojov a redukciu potreby interného IT personálu.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

PRIEBEH SPOLUPRÁCE

Kontaktovanie klienta

Spolupráca začína telefonickým rozhovorom, v ktorom diskutujeme s klientom o jeho požiadavkách a potrebách. Zároveň sa dohodneme na spoločnom stretnutí.

Obhliadka u klienta

Počas návštevy klienta sa informujeme o jeho IT infraštruktúre a pracovnom prostredí. Tento krok nám umožňuje identifikovať špecifické potreby a výzvy, s ktorými sa klient stretáva.

Analýza situácie

Analýza aktuálneho stavu a potrieb klienta nám umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie a inovácie. Vďaka získaným informáciám vieme vypracovať ponuku pre klienta na mieru.

Cenová ponuka

Na základe predchádzajúcej obhliadky a analýzy pripravíme cenovú ponuku, ktorá detailne popisuje navrhované služby, odhadované náklady a časový rámec realizácie. 

Spolupráca

Po schválení cenovej ponuky začína fáza realizácie, kedy sa implementujú dohodnuté služby a riešenia. Následne sa o klienta pravidelné staráme a riešime každý jeho problém s IT.

ČO O NÁS POVEDALI NAŠI ZÁKAZNÍCI

VÁŠ SPRIEVODCA SPRÁVOU SIETÍ

Často kladené otázky

 • Aké sú náklady spojené so správou sietí?

  Náklady na správu sietí sa môžu líšiť v závislosti od rozsahu a komplexity vašej siete, ako aj od úrovne služby, ktorú si vyberiete. Ponúkame cenové ponuky na mieru, ktoré zodpovedajú rôznym potrebám a rozpočtom, aby sme zabezpečili, že dostanete presne to, čo váš biznis potrebuje.

 • Prečo by sme mali zvážiť outsourcing správy firemnej siete?

  Outsourcing správy siete môže zlepšiť efektivitu a zabezpečenie vašej IT infraštruktúry, zatiaľ čo zníži náklady spojené s náborom a školením interného IT personálu. Externí odborníci tiež poskytujú prístup k najnovším technológiam a zabezpečujú rýchlu odozvu na IT problémy.

 • Čo by sme mali urobiť, ak potrebujeme rozšíriť našu sieťovú infraštruktúru?

  Ak plánujete rozšírenie, je dôležité, aby bola vaša sieťová infraštruktúra prispôsobená na podporu nových požiadaviek. Ponúkame konzultácie a analýzu súčasného stavu vašej siete, navrhneme optimálne riešenia pre rozšírenie a zabezpečíme implementáciu nových komponentov tak, aby boli plne integrované s existujúcou sieťovou štruktúrou.

NAŠI PARTNERI

MESTÁ, V KTORÝCH PÔSOBÍME

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 17:00
(prípadne podľa dohody)