FIRMWARE

Firmware je typ softvéru, ktorý je trvalo uložený na hardvéri a základných komponentoch elektronických zariadení, ako sú počítače, mobilné telefóny, a domáce spotrebiče. Na rozdiel od aplikácií, ktoré môžu byť ľahko inštalované alebo odstránené, firmware poskytuje základné inštrukcie pre operácie zariadenia a je obvykle integrovaný priamo do mikročipu alebo pamäťového zariadenia. Firmware riadi nielen základné funkcie, ako je spustenie zariadenia a kontrola jeho hardvéru, ale tiež umožňuje komunikáciu medzi rôznymi časťami systému.

Čo je to Firmware

Firmware je špeciálny druh softvéru, ktorý poskytuje nízkoúrovňové ovládanie pre hardvérové komponenty zariadenia. Je často vstavaný do hardvéru na doske s obvodmi alebo v špeciálnej pamäťovej časti známej ako ROM, EEPROM alebo Flash pamäť. Firmware zabezpečuje základné funkcie, ako je napríklad inicializácia zariadenia pri štarte a poskytuje operačný systém a aplikáciám potrebné služby. Hoci je firmware možné aktualizovať, vyžaduje to špeciálnu procedúru a je často riadený výrobcom zariadenia na opravu chýb alebo zlepšenie funkcionality.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)

SOFTVÉR

Softvér je súbor inštrukcií, dát alebo programov, ktoré umožňujú používateľom vykonávať špecifické úlohy na počítači alebo inom digitálnom zariadení. Existujú tri hlavné typy softvéru: systémový softvér, ktorý zahŕňa operačné systémy a všetky programy, ktoré podporujú hardvér počítača; aplikácie, ktoré umožňujú používateľom vykonávať konkrétne úlohy (ako je spracovanie textu, účtovníctvo, alebo prehliadanie webu); a vývojové nástroje, ktoré sú používané na tvorbu softvéru.

Čo je to Softvér

Softvér predstavuje esenciálnu súčasť počítačového systému, ktorá interpretuje hardvérové signály a umožňuje používateľom interagovať s počítačom prostredníctvom grafických rozhraní, príkazov alebo aplikácií. Tieto programy sú vytvorené programovacími jazykmi a môžu byť distribuované vo viacerých formách, vrátane fyzických médií alebo digitálneho sťahovania. Efektívny softvér zvyšuje produktivitu a umožňuje komplexné výpočtové operácie, zatiaľ čo jeho nedostatky alebo chyby môžu viesť k bezpečnostným rizikám a systémovým zlyhaniam.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)

ZIGBEE

Zigbee je špecifikácia pre vysoko úrovňovú komunikačnú protokolovú suitu, ktorá využíva maloenergetickú, bezdrôtovú sieť na prenos dát medzi rôznymi zariadeniami. Táto technológia je navrhnutá tak, aby poskytovala spoľahlivé bezdrôtové pripojenie s nízkou spotrebou energie a je široko používaná v aplikáciách pre inteligentné domácnosti, automatizáciu budov a IoT (Internet of Things) zariadenia. Zigbee umožňuje tvorbu sieťových topológií, ako sú hviezda, strom a sieť, čo umožňuje flexibilnú a rozsiahlu sieťovú komunikáciu.

Čo je to Zigbee

Zigbee je protokol navrhnutý na kontrolu a monitorovanie zariadení, ktoré nevyžadujú vysokú šírku pásma a pracujú na batérie, čo z nich robí ideálne riešenie pre aplikácie s nízkou spotrebou energie. Využíva šifrovanie AES-128 na zabezpečenie bezpečného prenosu dát a podporuje až 65,000 zariadení v jednej sieti. Výhodou Zigbee je jeho schopnosť pracovať v rušivom prostredí, vďaka efektívnej modulácii a schopnosti vyhýbať sa rušeniu z iných zdrojov, ako sú Wi-Fi a Bluetooth. Tieto vlastnosti robia Zigbee významným hráčom v oblasti bezdrôtovej komunikácie, najmä v aplikáciách zameraných na automatizáciu domácností a inteligentné zariadenia.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)

YOTTABYTE

Yottabyte je jednotka digitálneho úložiska, ktorá predstavuje jednu septiliónu (10^24) bajtov. Táto jednotka patrí medzi najväčšie štandardne používané jednotky v informatike a často sa používa na popis kapacity úložiska alebo objemu dát v veľkých dátových centrách a pri cloudových technológiách. Kvôli svojej obrovskej veľkosti je yottabyte najvhodnejší na popis údajov na globálnej úrovni, napríklad pri meraní celkového objemu dát generovaných na internete.

Čo je to Yottabyte

Yottabyte je mierka pre ukladanie dát, ktorá je nepredstaviteľne veľká v porovnaní s bežnejšie používanými jednotkami ako gigabyte alebo terabyte. Vzhľadom na exponenciálny rast dát v oblasti veľkých dát, internetu vecí (IoT) a cloud computingu, sa predpokladá, že potreba pre jednotky ako yottabyte bude v budúcnosti rásť. Použitie yottabytov je stále skôr teoretické, keďže súčasné technológie a infraštruktúry zriedkavo dosahujú takúto kapacitu v jednom systéme. Táto jednotka nám však umožňuje predstaviť si budúci rozvoj digitálneho ukladania a spracovania informácií na masívnej škále.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)

XaaS

XaaS, skratka pre „Everything as a Service“ alebo „Anything as a Service,“ je termín používaný v cloudovom computingu na označenie širokej škály služieb a aplikácií dostupných cez internet, ktoré predtým vyžadovali lokálne hardvérové alebo softvérové riešenia. XaaS zahŕňa rôzne formy služieb poskytovaných ako služba, vrátane SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) a mnoho ďalších. Tento model umožňuje používateľom prístup k najnovším technológiám a nástrojom bez potreby významných kapitálových investícií do hardvéru alebo softvéru.

Čo je to XaaS

XaaS je paradigma v cloudovom computingu, kde takmer akékoľvek IT-produkty alebo služby môžu byť dodávané cez internet. Vďaka tomuto modelu môžu organizácie minimalizovať svoje IT prevádzkové náklady, zlepšiť flexibilitu a škálovateľnosť svojich systémov a zamerať sa na svoje jadro podnikania namiesto zaoberania sa technologickou infraštruktúrou. XaaS tiež podporuje inovácie tým, že umožňuje firmám ľahko a rýchlo experimentovať s novými nástrojmi a technológiami bez dlhodobého záväzku alebo vysokých nákladov spojených s ich nákupom a údržbou.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)

WAN (Wide Area Network)

WAN (Wide Area Network) je typ sieťovej infraštruktúry, ktorá umožňuje pripojenie a komunikáciu medzi viacerými menšími sieťami, ako sú lokálne siete (LAN), rozptýlené geograficky na veľké vzdialenosti. WAN môže zahŕňať rôzne typy prepojení, vrátane verejných telekomunikačných sietí, satelitných spojení a internetu. Tento typ siete je často využívaný korporáciami, vládnymi agentúrami a inými organizáciami, ktoré potrebujú udržiavať efektívnu komunikáciu a zdieľanie zdrojov medzi rôznymi pobočkami alebo umiestneniami.

Čo je to WAN

WAN, alebo rozšírená sieť, je navrhnutá tak, aby spojila menšie, lokálne rozptýlené siete do jednej rozsiahlej siete, ktorá umožňuje zdieľanie dát a zdrojov medzi geograficky vzdialenými lokalitami. Táto schopnosť zabezpečuje, že zamestnanci, bez ohľadu na ich fyzickú polohu, majú prístup k rovnakým aplikáciám, dátam a komunikačným službám, čo umožňuje efektívnejšiu spoluprácu a workflow. WAN môže využívať rôzne prenosové technológie vrátane MPLS, Frame Relay alebo dokonca VPN cez Internet, každá s rôznymi úrovňami služieb, rýchlostí a bezpečnostnými protokolmi.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)

VPN (Virtual Private Network)

VPN (Virtual Private Network) je bezpečnostná technológia, ktorá umožňuje bezpečné pripojenie cez verejný internet. VPN vytvára šifrovaný tunel medzi užívateľovým zariadením a sieťou, zabezpečujúc tak, že všetky odosielané a prijímané dáta sú chránené pred neoprávneným prístupom. Táto technológia je často využívaná na zabezpečenie pripojenia zamestnancov pracujúcich na diaľku, ako aj na ochranu súkromia pri prehliadaní internetu.

Čo je to VPN

VPN slúži ako most medzi lokálnym zariadením a vzdialeným serverom, ktorý sa správa ako lokálny internetový výstup pre zariadenie. Keď sa užívateľ pripojí cez VPN, všetok jeho internetový traffic je smerovaný cez tento šifrovaný tunel, čo znamená, že ich dáta sú ochránené pred zvedavými očami. Okrem bezpečnostných funkcií VPN umožňuje aj obísť geografické obmedzenia obsahu tým, že užívateľovi poskytuje novú IP adresu zvoleného servera v inom geografickom umiestnení. Toto je obzvlášť užitočné pre prístup k obsahu, ktorý je obmedzený na určité regióny.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)

UI (User Interface)

UI, alebo User Interface, označuje časť softvéru, ktorá interaguje s používateľmi. Toto rozhranie zahŕňa všetko, čo používateľ vidí, dotýka sa alebo počuje pri používaní aplikácie alebo počítačového systému. Cieľom dobre navrhnutého UI je uľahčiť používateľom intuitívne a efektívne ovládanie softvéru alebo stroja s čo najmenším množstvom námahy. Kvalitné UI by malo byť esteticky príjemné, koherentné a ergonomicky optimalizované, aby podporovalo pozitívne používateľské skúsenosti.

Čo je to UI

User Interface je rozhranie medzi používateľom a digitálnym zariadením alebo softvérovou aplikáciou. Základnou úlohou UI je poskytnúť jednoduché, zrozumiteľné a prístupné prostredie, v ktorom môžu používatelia vykonávať svoje činnosti. Dobre navrhnuté UI eliminuje zložitosť a umožňuje používateľom sústrediť sa na svoje úlohy bez zbytočných odklonení. UI môže byť grafické (ako na webových stránkach a mobilných aplikáciách), hlasové (ako u virtuálnych asistentov), alebo dokonca taktické (ako v interaktívnych kioskových systémoch). Správne implementované UI zlepšuje používateľské vnímanie a efektívnosť aplikácie.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)

TOPOLÓGIA SIETE

Topológia siete predstavuje fyzické alebo logické usporiadanie zariadení (uzlov, serverov, počítačov) a komunikačných ciest (linkov) v rámci počítačovej siete. Táto štruktúra určuje, ako sú jednotlivé zariadenia pripojené a ako spolu komunikujú. Topológia siete je kľúčová pre návrh siete, pretože ovplyvňuje celkovú výkonnosť, spoľahlivosť, dostupnosť a rozšíriteľnosť siete. Rozlišujeme niekoľko základných typov topológií, ako sú zbernicová, hviezdicová, prstencová, mriežková, plne prepojená a stromová.

Čo je to Topológia siete

Topológia siete opisuje, akým spôsobom sú uzly siete prepojené medzi sebou a ako prebieha dátová komunikácia. Fyzická topológia sa týka reálneho usporiadania hardvérových zariadení a káblov, zatiaľ čo logická topológia popisuje, ako dáta prúdia cez sieť bez ohľadu na fyzické prepojenie. Výber vhodnej topológie závisí od mnohých faktorov vrátane nákladov, rozsahu siete, požadovaného výkonu a dôležitosti ochrany dát. Správna topológia môže výrazne prispieť k efektívnosti a bezpečnosti celej sieťovej infraštruktúry.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)

SSD - Solid State Drive

SSD (Solid State Drive) je typ úložiska dát, ktoré používa integrované obvody na ukladanie dát namiesto pohyblivých mechanických častí, ako sú tie, ktoré sa nachádzajú v tradičných pevných diskoch (HDD). Vďaka použitiu flash pamäte je SSD oveľa rýchlejšie, spoľahlivejšie a odolnejšie proti fyzickému poškodeniu. Tieto vlastnosti robia SSD ideálnym riešením pre vysokovýkonné počítače, notebooky a servery, kde sú kľúčové rýchlosť a bezpečnosť dát.

Čo je to SSD

SSD je moderný typ úložiska, ktorý funguje na báze nevolatilnej flash pamäte. Na rozdiel od tradičných mechanických pevných diskov, SSD nemá žiadne pohyblivé časti, čo mu umožňuje poskytovať oveľa rýchlejší prístup k dátam a nižšiu spotrebu energie. SSD tiež vykazuje nižšiu úroveň hluku a vyššiu odolnosť voči nárazom a vibráciám, čo ho robí vhodným pre mobilné zariadenia a aplikácie vyžadujúce vysokú spoľahlivosť. Rýchlosť, s ktorou SSD dokáže čítať a zapisovať dáta, výrazne zlepšuje celkový výkon systému.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)