IP Adresa

IP adresa (Internet Protocol Address) je jedinečný identifikátor pridelený každému zariadeniu pripojenému k internetu alebo lokálnej sieti. Táto adresa umožňuje zariadeniam navzájom sa identifikovať a komunikovať. Existujú dva hlavné typy IP adries: IPv4, ktorá je 32-bitová a bežne sa zapisuje ako štyri desiatkové čísla oddelené bodkami (napr. 192.168.1.1), a IPv6, ktorá je 128-bitová a rieši problém s vyčerpaním adries v systéme IPv4. IP adresy sú základným stavebným prvkom internetovej infraštruktúry.

Čo je to IP Adresa

IP adresa (IP Address) slúži na identifikáciu zariadení na sieti a umožňuje ich vzájomnú komunikáciu. Každé zariadenie pripojené k internetu potrebuje mať pridelenú IP adresu, aby mohlo odosielať a prijímať dáta. Tieto adresy sa používajú na smerovanie internetového prenosu medzi zariadeniami, čo znamená, že každá jednotlivá požiadavka na prenos dát alebo prístup k webovej stránke zahŕňa informácie o IP adrese odosielateľa a prijímateľa. Správne fungovanie IP adries je kritické pre udržanie spoľahlivosti a efektívnosti internetovej komunikácie.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)