NETWORK

Network, alebo sieť, je súbor počítačov, serverov, zariadení a iných komponentov, ktoré sú prepojené prostredníctvom komunikačných kanálov s cieľom umožniť zdieľanie zdrojov a informácií. Sieť môže byť lokalizovaná v jednej miestnosti alebo rozložená cez celý svet, v závislosti od potrieb organizácie alebo jednotlivcov. Sieťová infraštruktúra umožňuje komunikáciu a operácie medzi zariadeniami a zahŕňa hardvér, softvér, protokoly a služby potrebné na prenos dát.

Čo je to Network

Sieť, v kontexte informatiky, je systém vzájomne prepojených počítačov a periférnych zariadení, ktoré môžu komunikovať medzi sebou a zdieľať dáta a zdroje, ako sú tlačiarne, súbory a internetové pripojenie. Existujú rôzne typy sietí, vrátane lokálnych sietí (LAN), širokopásmových sietí (WAN), a internetu, ktorý je globálnou sieťou. Sieťové technológie a konfigurácie môžu byť komplexné, zahŕňajúce rôzne smerovacie, prepínacie a zabezpečovacie mechanizmy na zabezpečenie účinného a bezpečného prenosu dát.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)