QUERY

Query, v kontexte informačných technológií, označuje požiadavku alebo otázku poslanú k databáze alebo informačnému systému s cieľom získať určité dáta alebo vykonať určitú operáciu. Tieto požiadavky sú zvyčajne formulované v špecifickom dotazovacom jazyku, ako je SQL (Structured Query Language), ktorý umožňuje selektívne vyhľadávanie, vkladanie, aktualizáciu alebo mazanie dát v databázových systémoch. Správne formulované query sú základnou súčasťou správy a analýzy dát, čo umožňuje užívateľom efektívne spracovávať a extrahovať potrebné informácie.

Čo je to Query

Query je termín používaný pre označenie požiadavky na extrakciu alebo úpravu dát v rámci databázy alebo iného dátového zdroja. V praxi sa query používa na komunikáciu s databázou cez dotazovací jazyk, ako je SQL, aby sa načítali, aktualizovali, vložili alebo zmazali dáta podľa potrieb užívateľa alebo aplikácie. Efektívne používanie query umožňuje organizáciám a jednotlivcom manipulovať s veľkými množstvami dát a získavať z nich hodnotné informácie, ktoré podporujú rozhodovacie procesy a operácie.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)