ALGORITMUS

Algoritmus je postup alebo súbor pravidiel určených na vyriešenie špecifického problému alebo na dosiahnutie konkrétneho cieľa. V informatike sa termín „algoritmus“ používa najmä na označenie postupu, ktorý počítač vykonáva na spracovanie údajov a získanie výsledkov. Tieto kroky sú často zapísané v programovacom jazyku ako súčasť softvéru. Algoritmy sú základom všetkého, od jednoduchých funkcií, ako je triedenie dát, až po zložité operácie, ako je analýza obrazu alebo spracovanie prirodzeného jazyka.

Čo je to algoritmus

Algoritmus možno najjednoduchšie opísať ako „recept“ na vykonanie úlohy. Obsahuje presné kroky a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať na dosiahnutie želaného výsledku. Algoritmy sa dajú predstaviť v rôznych formách, ako sú pseudokód, diagramy toku alebo priamo ako kód v programovacom jazyku. Efektívnosť algoritmu sa hodnotí na základe jeho rýchlosti a spotreby zdrojov, ako sú pamäť a procesorový čas. Vo vedeckej a inžinierskej praxi sú dobré algoritmy tie, ktoré poskytujú rýchle a efektívne riešenia aj pre náročné alebo veľké úlohy.

IT POMOC linka

+421 948 07 97 07

+421 2 5244 2951

+421 948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Kde nás nájdete

IT POMOC
Čajakova 26, Bratislava
Franz Mika weg 7/1/25, Wien
Pavlíkova 31/62, Ořechov

Sme Vám k dispozícii v
pracovné dni
pondelok – piatok
8:00 – 18:00
(prípadne podľa dohody)